Návody


 
Klasický návod Jana Tleskače
 
 

„Když natočíme nejdelší osten ježka tak, aby vyčníval z klece nejširším jejím otvorem, posuneme ježka do poloviny výšky klece. Pak točíme za vyčnívající osten ježkem, až na jeho protilehlé straně dostaneme do kolmé polohy nad sebou dva jiné ostny, nejdelší po tom, který už vyčnívá vpředu. Popostrčíme předním ostnem ježka tak, aby jeho dva kolmo nad sebou se nacházející ostny pronikly protilehlým otvorem co nejvíce ven.

   

Potom za přední osten sklápíme celý hlavolam jakoby dolů, až jak zadní dva vyčnívající ostny dovolí, a poněkud doleva. Tím ježek dostane v kleci takovou figuru, že všechny jeho ostatní ostny, které jinak překážejí jeho vyklouznutí ven , zmizí z jiných otvorů klece v jejím vnitřku a zaujmou příznivou polohu k nejširšímu otvoru. A pak stačí už jen ježkem kroutit za nejdelší vyčnívající osten střídavě sem a tam. Přitom se osvobozuje ježek stále víc a více svými ostny z klece, až je venku úplně. A nazpět se dostává způsobem přesně opačným. To už je snadné!“

 

Nutno podotknout, že je tento návod spíše fantazií Jaroslava Foglara.

 
NÁVODY Ježek v kleci CLASSIC a ORIGINAL

 

 

Obrazový návod na Ježka v kleci CLASSIC (seriál) a ORIGINAL značky RADEMIC PUZZLES

Další návody na hlavolamy této značky naleznete na http://help.rademic.cz/

 

 
Návod na Ježka v kleci Clever 1 a 2
 
 

Bod č.1

Prvním krokem je nalezení největšího otvoru v kleci. Nejprve si najděte dva stejné dlouhé ostny, které leží proti sobě a z nichž směřuje dalších 5 ostnů na jednu stranu. Z této „fiktivní osy“ natočte směrem k sobě 5 ostnů, z nichž jeden okrajový (ne středový) musí být ovšem kratší. Poté hledejte variace těchto 5 ostnů (z nichž musí být jeden krátký) a zkoušejte nejprve vyndáním všech dlouhých ostnů mimo klec a poté tím krátkým vyndat do poloviny ježka mimo klec. Každých 5 ostnů zkoušejte z klece vyndat opravdu důkladně, protože v té správné pozici ještě jeho vyndání zabraňuje jeden dlouhý osten vzadu.

   

poznámka k obrazovému návodu (nahrazuje bod č.1): variací s touto pozicí je více, ale pouze jedna je správná a bez jakéhokoliv násilí ježek volně projde otvorem do poloviny průměru ježka

   

Bod č.2

Pokud se vám to tedy podařilo, tak s ježkem nijak dál nehýbejte a pouze ho otočte doleva (doprava nejde) o 90 stupňů a tím se dostanou dál i dva již zmíněné protilehlé ostny tvořící „fiktivní osu“, podle které je dobré se řídit. Ta by měla být nyní v rovnoběžné pozici s tyčkami klece. V této poloze sklopte ježkovu vrchní část osy zpátky do klece o 180 stupňů , poté ježkem otočte doleva o 90 stupňů a teď už jen zbývá posledních 5 ostnů uvězněných uvnitř klece. Vyndejte tedy nejprve nejkratší osten a ostatní už vypadnou samy.

© Copyright RM

 

Návod na hlavolam Man the torpedo

 
 

 

Návod na hlavolam Ryba v kleci

 
 
 

Návod na hlavolam Lev v kleci

 
 
 

Návod na hlavolam Kanárek, sova, kos v kleci

 
 
 
 

 © Copyright WEB.rademic.cz &   Publikování a šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno.