Poslední záhada hlavolamu odhalena!

 

 13.2.2024 © Radek Micopulos & Marek Bryl

 

Když se poprvé objevil dosud neznámý hlavolam Trilby, vyvstala kolem něho pochopitelně celá řada otázek. Jeho princip sice vznikl náhodou, ale kdo je autorem či vynálezcem tohoto neobvyklého hlavolamu? Kdo mu dodal konečnou podobu?

Podle novinového článku, který objevil Radek Micopulos, vznikl tento hlavolam vlastně náhodou. Stalo se tak údajně při úpravě odlitků v omílacím bubnu, v kterési americké továrně, vyrábějící kovové nástroje a nářadí. Jeden z dělníků si prý tehdy všiml, že v bubnu do sebe zapadly dvě malé součástky - dutý odlitek s otvory a omílací tělísko v podobě hvězdice. Nakolik je tato novinová legenda pravdivá nebo nepřikrášlená, to nevíme.

 

litinová hvězdice používaná k omílání (1895)

 

Tento novinový článek, který Radek Micopulos zveřejnil (17. září 2023) byl pro Marka Bryla impulsem (a výzvou) vrátit se po 9 letech k pátrání po skutečném autorovi a původu tohoto hlavolamu. Článek o šťastné náhodě totiž obsahuje nová a zajímavá vodítka!

Projděme si tedy nejdůležitější články a informace o hlavolamu Trilby, které se podařilo panu Brylovi během několika týdnů systematického pátrání v amerických novinových archivech, ale i v dalších zdrojích, vyhledat nebo zjistit.

Novinové články jsou zde řazeny chronologicky.

 

 výstřižky téhož článku, nalezené na různých archivních serverech; místní tisk z 5. března 1895

   

Hon. R. W. Cowles is to control the new puzzle invented by James Quinlan, known as the “Little Trilby puzzle”. They will be supplied to the market from the novelty company, Plantsville, in about two weeks. The puzzle is a very neat one as can be seen from the accompanying cut.

Vážený R. W. Cowles má dohlížet na nový hlavolam vynalezený Jamesem Quinlanem, známý jako „hlavolam Little Trilby“. Na trh je bude dodávat nová společnost z Plantsville, přibližně za dva týdny. Hlavolam je velmi elegantní, jak je vidět z přiloženého snímku.

 

© Radek Micopulos

 výstřižek nalezený v novinovém archivu, místní tisk z 19. března 1895, některé články bylo nejprve třeba sestavit z vyhledaných fragmentů

© Radek Micopulos

The castings for the Trilby puzzles are being gotten out at the Peck, Stow & Wilcox Company’s Plantsville factory.

Odlitky pro hlavolam Trilby se zhotovují v továrně společnosti Peck, Stow & Wilcox Company v Plantsville.
 

© Radek Micopulos

 Již delší dobu známý článek z ročenky The American Stationer z 18. dubna 1895.

© Radek Micopulos

The New York News Company calls the attention of the trade to two new puzzles which it has put on the market. One is known as the “Trilby.” It consists of a copper bronze shell, having four openings on its sides and one in each end, there being snugly settled within a jackstone. The trick is to get the “jack” out of the shell and then replace it without damaging either it or the shell. the puzzle is of convenient size to carry in the pocket, and it will test the ability and patience of anyone who attempts to work it.

Společnost New York News Company upozorňuje obchodníky na dva nové hlavolamy, které uvedla na trh. První je známý jako „Trilby“. Ten se skládá z bronzové skořápky se čtyřmi otvory po stranách a jedním na každém konci, uvnitř které je pohodlně usazena hvězdice. Trik spočívá v tom, jak dostat „hvězdici“ ze skořápky, a poté ji tam vrátit, aniž by došlo k jejímu poškození nebo k poškození skořápky. Hlavolam má vhodnou velikost, tak akorát do kapsy, a prověří schopnosti a trpělivost každého, kdo se ho pokusí vyřešit.
 

© Radek Micopulos

 Výstřižek nalezený v novinovém archivu, místní tisk z 22. dubna 1895.

© Radek Micopulos

R. W. Cowles received an order this morning for 16,800 Trilby puzzles. This is quite a boom to the business as it puts the company far behind their orders. R. W. Cowles dnes ráno obdržel objednávku na 16.800 hlavolamů Trilby. To je pro obchod výrazný nárůst, proto se společnost značně opozdí s vyřízením jejich objednávek.
 

© Radek Micopulos

 Výstřižek nalezený v novinovém archivu, místní tisk z 23. dubna 1895.

© Radek Micopulos

R. W. Cowles yesterday received an order for 16,000 Trilby puzzles, consequently the Peck, Stow & Wilcox Company has once more resumed work in casting them. At one time there were fifteen men and boys engaged in the work. R. W. Cowles včera obdržel objednávku na 16.000 hlavolamů Trilby, a proto společnost Peck, Stow & Wilcox Company znovu obnovila práci na jejich odlévání. V jeden čas bylo touto prací zaměstnáno patnáct mužů a chlapců.
 

 

 Výstřižek nalezený v novinovém archivu, místní tisk z 4. listopadu 1895.

 
The Chicago Times-Herald publishes an article lescribing the Cowles-Quinlan Trilby puzzle, how the puzzle originated, etc., and states that the first order is said to have netted the promoters over $1,700. In reading the article Mr. Cowles enjoyed it as a joke but is quite sure there is a slight mistake in one cipher of the profit item. Chicago Times–Herald publikuje článek popisující Cowles–Quinlanův hlavolam Trilby, jak hlavolam vznikl atd., a uvádí, že první objednávka údajně vynesla zástupcům firmy více než 1.700 $. Při čtení článku si to pan Cowles užíval jako vtip, ale je si zcela jistý, že v jedné cifře položky zisku je drobná chyba.
 

 

Dobové novinové zprávy říkají, že vynálezcem a autorem hlavolamu „Trilby“ je pan James Quinlan. První zmínka o hlavolamu pochází ze 4. března 1895 a do prodeje byl uveden přibližně 14 dní poté. Obvyklá cena za kus byla 10 centů. Hlavolam odlévala na zakázku továrna známé nástrojařské firmy Peck, Stow & Wilcox Co. v Plantsville v Connecticutu. Objednávky a prodej zajišťovala k tomu účelu založená firma Trilby puzzle Co. v Plantsville, kterou řídil pan R. W. Cowles. Hlavolam byl proto někdy označován jako Cowles–Quinlanův hlavolam.

 

První obrázek hlavolamu Trilby z 5. března 1895.
Kresba na kov – lept, převedeno galvanoplastikou na matrici pro tisk z výšky.

© Radek Micopulos

Plantsville, tehdy ještě samostatné město, je dnes čtvrť města Southington, které leží jihozápadně od města Hartford v Connecticutu. Na konci 19. století patřila tato část Nové Anglie, spolu se sousedními státy Massachusetts a Rhode Island, k průmyslovému srdci Spojených států. Podél vodních toků bylo vybudováno mnoho továren, zejména strojírenského a textilního průmyslu.

Pan R. W. Cowles pocházel z Plantsville, z místní významné rodiny. Ta se do města přistěhovala někdy kolem roku 1750 z blízkého Farmingtonu. Pan R. W. Cowles byl mj. obchodník, stavitel a zdatný podnikatel. Byl např. členem představenstva firmy Southington & Plantsville Tramway Co., která postavila elektrickou tramvajovou dráhu z Meridenu do Southingtonu, nebo firmy Southington Lumber and Feed Co. Zastával také funkci radního v Plantsville a později i poslance v Hartfordu.

James Quinlan pocházel možná ze Southingtonu, ale nic bližšího o něm zatím nevíme. Je možné, že byl zaměstnancem firmy Peck, Stow & Wilcox Co.
 

vlevo: Ježek v kleci Mystic (2022), vpravo: hlavolam Trilby z USA (1895)

 

Domněnka: "Pokud je novinový příběh o vzniku hlavolamu pravdivý, mohl být pan Quinlan jedním z dělníků (nebo jeho nadřízený), kteří obsluhovali v továrně omílací stroje a všiml si, že uvnitř duté součástky s malými otvory po stranách vězí omílací hvězdice. Pan Quinlan správně vytušil, že by se jeho objev mohl vyrábět a prodávat jako hračka. Je ale také možné, že k nápadu došlo jinak, např. jej mohl inspirovat nový hlavolam „Star and Garter“. Můžeme se jen domnívat, že se zařizováním takového podniku neměl jako dělník příliš zkušeností, a že tak pro svůj záměr potřeboval podnikavého společníka (a investora). Toho našel v osobě pana Cowlese. Pan Cowles založil a řídil firmu, která hlavolamy Trilby kompletovala a prodávala. Zadával objednávky v železárně, staral se o distribuci a také o reklamu."

První zmínka o hlavolamu jej označuje jako „Little Trilby puzzle“, poté je hlavolam nazýván již jen jako „Trilby puzzle“. Jméno Trilby se v USA stalo mezi lety 1894 až 1897 velice populární, a to díky románu George du Mauriera. Příběh vypráví o dívce jménem Trilby O'Ferrall, která se v Paříži, díky jistým okolnostem, stala slavnou operní pěvkyní. Bestseller byl následně převeden do divadelní a později i operní podoby. Jméno Trilby pak bylo použito pro celou řadu produktů různých firem, např. pro klobouky s krátkou krempou, jaký byl součástí kostýmu divadelní představitelky, panenky v kostýmu O'Ferrall, dámskou obuv, šaty, šátky a různé módní doplňky. Jméno Trilby nesly též některé potraviny, porcelánový servis, americká kamna, litinové hračky, deskové hry a také několik různých hlavolamů.

 

nastavitelný, tzv. opičí klíč (monkey wrench), s nápisem „P. S. & W. Co., Cleveland, Ohio, U.S.A.“ z konce 19. století

 

Nakonec jedna věc k zamyšlení: proč je tento hlavolam tak malý? Vyplývá to už z popisu Trilbyho: Hlavolam má vhodnou velikost, tak akorát do kapsy. Znáte ten příběh malé kapsičky na džínách? K čemu byla? Na kapesní kulaté hodinky na řetízku (ještě v téže době) takže ideální byla i na tohoto Ježka :-)

 
 
Dále pátráme po tom, o jakou součást nářadí při vzniku klece Ježka se jednalo.
 

Obrovské poděkování od nás má pan Marek Bryl, který dne 19. řijna 2023 vypátral zapomenutého vynálezce, téměř 130 let starého amerického hlavolamu „Trilby“. Pan Bryl je správce výpočetní techniky a programátor z Frýdlantska a na řešení záhad kolem hlavolamů příležitostně spolupracuje s Radkem Micopulosem od roku 2008.

 
Příběhy kolem hlavolamů ještě nekončí. Máme připraveny další zajímavé objevy!
 

 11.2.2024 © Radek Micopulos & Marek Bryl

 

Publikování a šíření obsahu článku je bez písemného souhlasu zakázáno. Povoleno je pouze se souhlasem a s uvedením zdroje: www.jezcivkleci.cz

 

související článek: 1895  Ježek z Divokého západu Velké odhalení záhady hlavolamu

související článek: 1895  Vznik Ježka v kleci
 
zpět na ČLÁNKY
 
 

 © Copyright WEB.rademic.cz &   Publikování a šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno.